Çaybaşı Belediyesi


Nikah İşlemleri


Evlendirme Hizmetleri için gerekli evraklar

 • Evlenme müracaatının kabulü için çiftlerden birinin ilküvezde ikamet etmesi ve Nüfus cüzdanlarının asılları ile bizzat başvurmaları gerekmektedir.
 • Erkek & Bayan İçin;
 • İkametgah senedi,(Muhtardan)
 • Resimli nüfus cüzdan sureti,(Muhtardan)
 • 6 adet resim,
 • Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi,
 • Sağlık Ocağından (thalassemia,eliza,hebatit B, hebatit C testleri)
 • Nüfus Müdürlüğünden nüfus kayıt örneği, 

BOŞANMIŞ OLANLAR

 • Bir önceki evliliklerinden boşanan erkek veya bayan mutlaka mahkemenin boşanma kararını getirecektir.
 • Boşanmış kadın mahkemenin kesinleşen tarihinden itibaren 300 gün evlenemez.
 • Evlenebilmesi için mutlaka Mahkemece alınan iddet müddeti kaldırma kararını getirecektir.
 • Dul olanlar Nüfus Müdürlüğünden vukuatlı nüfus örneği getirecektir.

YAŞI KÜÇÜK OLANLAR

(Değişik madde: 28/07/2003 - 2003/5996 S.Yön./1. md.)
 a) On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile
 b) On altı yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile, evlenebilir.
 Ancak, ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez.
 
Hakim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir.